PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR znížia ťažbu na bežnú úroveň, časť firiem štátne drevo nedostane


LESY SR znížia ťažbu na bežnú úroveň, časť firiem štátne drevo nedostane

Banská Bystrica, 4. decembra 2012

Štátny podnik Lesy SR v budúcom roku zníži celkovú ťažbu dreva na v minulosti štandardných 3,7 mil. m3, čo je oproti rokom 2009 a 2010 pokles o viac ako tretinu a oproti tomuto roku o 180.000 m3 dreva. Zníženie ťažby bude mať za následok obmedzenie dodávok pre časť regionálnych odberateľov a zníženie objemov dodaného dreva aj pre zákazníkov s dlhodobými zmluvami. Podnik sa tak po siedmich rokoch nadmernej ťažby spôsobenej kalamitami dostane na úroveň rokov 2000 – 2004, kedy ťažba kolísala od 3,37 do 3,7 milióna m3

„Roky nadmerných kalamitných ťažieb dreva sú už za nami a LESY SR sa postupne vracajú k štandardným číslam. Nie je možné dlhodobo brať z lesa viac ako v ňom narastie,“ hovorí generálny riaditeľ podniku Ctibor Határ. Podnik je v prvom rade povinný dodržať záväzky z platných zmlúv, ktoré však v budúcom roku pokrývajú dve tretiny plánovanej ťažby ihličnatého dreva.

Nedostatok dreva postihne najmä spracovateľov ihličnatej guľatiny, ktorej ťažba poklesne oproti predchádzajúcim rokom približne o polovicu. Pre rok 2013 plánuje podnik na základe platných Programov starostlivosti o les ťažbu ihličnatého dreva vo výške 1,47 milióna m3 oproti 2,9 milióna m3 v roku 2010. Napríklad v regióne OZ Čadca bola v roku 2010 ťažba 500 tisíc metrov kubických a pre rok 2013 tento závod plánuje ihličnatú ťažbu vo výške iba 115 tisíc metrov kubických, čo je iba 23 % pôvodného množstva. Obdobná situácia je v regiónoch Liptova a Oravy. 

Nadmerné kapacity píl a iných drevárskych technológií pre spracovanie smreka, borovice a ďalších ihličnanov budú musieť ich majitelia naplniť z iných zdrojov, alebo sa preorientovať na listnatú guľatinu. 

V prípade spracovateľov s dlhodobými zmluvami uzatvorenými začiatkom roka 2010 v niektorých prípadoch až do roku 2020, navrhlo v uplynulom týždni vedenie podniku týmto firmám dodatok o výraznom znížení dodávok, no žiadna zo spoločností dobrovoľne nesúhlasila. Podnik nemá v súčasnosti možnosť aby tieto dlhodobé zmluvy s neúmerne vysokými dodávkami dreva pozmenil alebo vypovedal. 

Nie je v možnostiach LESOV SR pokryť požiadavky všetkých firiem na dodávky dreva. Podnik obhospodaruje necelých 47 % lesov na Slovensku a tomu zodpovedá aj jeho podiel na trhu. Problémom obchodovania s drevom na Slovensku je pre drevospracujúce firmy vývoz dreva do zahraničia. Nakoľko LESY SR š.p. vyváža iba približne tri percentá celkovej ťažby a navyše ide prevažne o menej žiadané listnaté drevo vysúťažené v elektronických aukciách, nemôže podnik objem exportu reálne ovplyvniť. Je na súkromnom sektore, aby podľa vzoru štátneho podniku začal preferovať domácich spracovateľov dreva.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené