PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 
WWW OZ

KONTAKTY

 

 

 

 
  Lesy > Kontakty > Úsek rozvojovo-investičného riaditeľa


Úsek rozvojovo-investičného riaditeľa
Riaditeľ:

Ing. Miroslav Skladaný

telefón na sekretariát: 048 / 43 44 253
Email: miroslav.skladany@lesy.sk
 
   

Rozvojovo-investičný riaditeľ:

  • zabezpečuje a koordinuje investičnú činnosť
  • riadi a zabezpečuje účasť podniku na čerpaní štrukturálnych fondov (ŠF) Európskej únie (EU) a týmto zabezpečuje a podporuje trvalo udržateľný rozvoj podniku
  • riadi a zabezpečuje účasť podniku v projektoch cezhraničnej spolupráce
  • usmerňuje účasť a spoluprácu v rámci čerpania ŠF v spoločných programoch zameraných na podporu zamestnanosti a podporu zamestnávania marginálnych skupín, organizovaných v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR)
  • zodpovedá za riadenie správy drobných vodných tokov

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Odbor investícií 

Ing. František FODOR  

frantisek.fodor@lesy.sk
+421 48 4344 222 

Odbor projektov EÚ Ing. František KRÁL

f.kral@lesy.sk
+421 48 4344 166 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené