PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Trenčín - obchodná verejná súťaž na nájom priestorov a technológii


OZ Trenčín - obchodná verejná súťaž na nájom priestorov a technológii

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica OZ Trenčín vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na nájom priestorov a technológie určených na drevársku výrobu (SDV Bánovce nad Bebravou) – elektronická aukcia    

K stiahnutiu  ( pdf,  91 kB)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené