PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na určenie náhrady za užívanie poľovného revíru Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Súťažné podmienky
Mapa PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom v zmysle Rozhodnutia
Plán lovu v PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom
Rozhodnutie o schválení PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom
Zaradenie PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom do kvalitatívnej triedy
Zmluva o užívaní PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené