PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR rozbiehajú dvojročný projekt na obnovu prirodzených lesov v Štiavnických vrchoch a Krupinskej planine


LESY SR rozbiehajú dvojročný projekt na obnovu prirodzených lesov v Štiavnických vrchoch a Krupinskej planine

Banská Bystrica, 23. januára 2013

Lesy v Štiavnických vrchoch a Krupinskej planine boli v nedávnej minulosti vystavené extrémne nepriaznivým prírodným podmienkam, čo malo za následok výraznú zmenu ich drevinovej skladby a tiež poškodenie porastov. Podnik LESY SR preto dnes rozbieha dvojročný projekt obnovy prirodzených lesov v týchto lokalitách za 405.000 EUR, súčasťou ktorého bude likvidácia inváznych drevín, výsadba nových porastov a tiež premena lesov na stabilnejšie druhovo aj vekovo diferencované. Projekt „Spoločne za prirodzené lesy na územiach pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny“ je spolufinancovaný z fondov EÚ. 

V posledných rokoch sú slovenské lesy vystavované čoraz častejšie extrémnym klimatickým podmienkam. Lesy v blízkosti Krupiny a Banskej Štiavnice poškodil okrem iného v júli 1999 mimoriadne silný vietor, ktorému neodolali stromy na silne podmáčanej pôde. Nakoľko úroda žaluďov a bukvíc bola veľmi bohatá, nebola treba umelé zalesňovanie veľkého rozsahu, no vo vzniknutých veľkoplošných mladinách našla zver optimálne podmienky a spôsobila tam veľké škody. V niektorých prípadoch boli dubiny tak poškodené, že ich prerástli hrab i agát, resp. už nie je možné z nich vypestovať kvalitné porasty.

Cezhraničný projekt, ktorý LESY SR, rozbiehajú spolu s maďarskými partnermi z IPOLY ERDŐ Zrt. zasiahne na slovenskej strane lokality obcí Čelovce, Drieňovo, Čabradský Vrbovok, Medovarce, Opava, Plášťovce, Ladzany, Dekýš, Vysoká, Lišov, Dolné Devičany, Bátovce, Horné Jabloňovce, Gondovo, Bohunice, Pukanec, Beluj, Žibritov, Devičie, Ladzany, Sv. Anton, Banská Štiavnica, Prenčov, Beluj, Sitnianska Lehôtka, Krnišov, Ilia, Počúvadlo v Banskobystrickom aj Nitrianskom kraji. Vzhľadom na to, že ide o územia začlenené do sústavy Natura 2000, budú opatrenia vykonávané prírode šetrnou technológiou. 

Na maďarskej strane, v lesoch obhospodarovaných IPOLY ERDŐ Zrt., sa zasa rozšírili invazívne druhy (agát, pajaseň, pohánkovec japonský) v takej miere, že pôvodné druhy a nimi tvorené spoločenstvá sa nedokážu sami obnovovať prirodzenou cestou. 

Projekt č. HUSK/1101/2.2.1/0354, „Spoločne za prirodzené lesy na územiach pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny“ je už tretím v poradí úspešným projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, do ktorého sa zapojili slovenskí a maďarskí lesníci. Celkový rozpočet projektu je 792.954,00 EUR, z čoho 657 559,53 EUR pochádza zo zdrojov ERDF, 95.746,77 EUR zo štátneho rozpočtu a 39.647,70 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené