PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek ekonomického riaditeľa


Úsek ekonomického riaditeľa

 

Riaditeľ:


Ing. Ľuboš Németh                         

Telefón na sekretariát: +421 48 4344 253
Email: lubos.nemeth@lesy.sk
 
   

Ekonomický riaditeľ:

  • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti usmerňovania ekonomiky, financovania, daní, cien, odvodov, účtovníctva, informačnej sústavy a využitia výpočtovej techniky
  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovanie koncepcie rozvoja podniku na úseku ekonomickom
  • vo vzťahu k odštepným závodom prostredníctvom odborov úseku vykonáva najmä metodickú, riadiacu a koordinačnú činnosť
  • navonok jedná a spolupracuje so zakladateľom, štátnymi fondami SR, bankovými inštitúciami, príslušnými daňovými orgánmi, s cieľom splniť úlohy dané legislatívou a tiež s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre existenciu a rozvoj podniku v ekonomickej oblasti

  

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Odbor controllingu a cien

Ing. Dana KRÁĽOVÁ, MBA    

dana.kralova@lesy.sk
 +421 48 4344 140

Odbor financovania

Ing. Monika PROCYKOVÁ 

monika.procykova@lesy.sk
 +421 48 4344 245

Odbor účtovníctva

Ing. Janka JÁGERČÍKOVÁ

janka.jagercikova@lesy.sk
 +421 48 4344 246

Odbor informačných a komunikačných technológií   

Ing. Ján CHUDÝ

jan.chudy@lesy.sk
 +421 48 4344 137

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
Odhalenie pamätníka na Hájnom grúni - POCTA MAESTROVI CHUDÍKOVI
Videokanál LESOV SR
Súťaž Naj Horár 2018
Deň lesnej pedagogiky venovaný 100. výročiu vzniku Československa
Tlačová správa
výstava STO ROKOV – STO LESNÍCKYCH ARTEFAKTOV
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené