PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR ukončili rok 2012 s historicky druhým najvyšším ziskom


LESY SR ukončili rok 2012 s historicky druhým najvyšším ziskom

Banská Bystrica, 3. apríla 2013

Štátny podnik LESY SR dosiahol v minulom roku zisk 15,6 milióna eur pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb 202,7 milióna eur, čo je od založenia spoločnosti v roku 1999 druhý historicky najvyšší zisk. Mimoriadne priaznivý ekonomický výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek výraznému poklesu ťažby dreva o 451.000 m3, zníženiu podielu cennejšieho ihličnatého dreva z 51% na 47 % celkovej ťažby a rastu cien vstupov.

„Napriek rozkolísanému trhu s drevom, nižšiemu záujmu o listnaté sortimenty a poklesu ťažby najmä ihličnatého dreva sa podarilo sa udržať a dokonca zvýšiť produktivitu práce zamestnancov podniku,“ hovorí generálny riaditeľ podniku Ing. Ctibor Határ. Pozitívne je podľa neho najmä to, že mimoriadne vysoký zisk podnik nevytvoril na úkor obhospodarovania lesa. Vynaložené priame náklady pestovnej činnosti vo výške 19,3 milióna eur boli vyššie ako priemer posledných štyroch rokov.
Priaznivý hospodársky výsledok sa podarilo dosiahnuť dôslednou kontrolou nákladových položiek, kde k úsporám prispela aj aplikácia zákona o verejnom obstarávaní a na strane príjmov tiež pokračujúce elektronické aukcie dreva. Podarilo sa udržať a v niektorých sortimentoch aj mierne zvýšiť predajné ceny dreva. Stále však platí, že ceny niektorých sortimentov ešte nedosiahli predkrízovú úroveň.

Celková ťažba dreva podniku dosiahla 3,955 milióna m3 a drevospracujúce podniky odobrali 3,748 milióna m3 pričom rozdiel je spôsobený samovýrobou a predajom palivového dreva, výrobou drevnej štiepky a pohybom skladových zásob. Priemerné speňaženie dreva medziročne pokleslo o šesť eurocentov na meter kubický na 48.86 €/m3 čo bolo spôsobené najmä vyšším podielom lacnejšieho listnatého dreva z celkového predaja. 

Pozitívnym trendom je rastúca produktivita práce z pridanej hodnoty, ktorá medziročne vzrástla o 1,6 percenta na 24.865 eur na zamestnanca. Podnik vlani zamestnával priemerne 3709 zamestnancov. Oproti roku 2011 ide o pokles o 166 pracovníkov. Ku koncu roka, po skončení pracovného pomeru zamestnancov na protipovodňové aktivity, pracovalo v podniku 3379 ľudí.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené