PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Deti z Rimavskosobotského okresu si zmerali vedomosti v súťaži „Spoznaj les“, najlepšie tímy vyhrali štvordňový pobyt v Maďarsku


Deti z Rimavskosobotského okresu si zmerali vedomosti v súťaži „Spoznaj les“, najlepšie tímy vyhrali štvordňový pobyt v Maďarsku

Banská Bystrica, 25. apríla 2013 

V budove Odštepného závodu LESY SR, š. p. v Rimavskej Sobote sa dnes uskutočnila vedomostná súťaž žiakov 2. - 4. ročníka s názvom „Spoznaj les“. Do súťaže sa v rámci spoločného projektu maďarských a slovenských lesníkov „Lesníci deťom“ prihlásilo spolu 14 družstiev, teda 112 žiakov z 9 škôl v okrese Rimavská Sobota. Päť víťazných družstiev sa zúčastní začiatkom septembra 2013 pobytu „Štyri dni s lesníkom“ v Maďarsku, ktorý pre žiakov pripravujú lesníci z maďarského Egru. 

Súťaže „Spoznaj les“ sa na slovenskej strane zúčastnilo 14 osemčlenných družstiev bez ohľadu na účasť v súťaži "Les rozpráva...", ktorá bola vyhodnotená koncom januára tohto roku. V rovnakom termíne prebehlo skúšanie aj v maďarskom meste Eger. Tu si, ale sily zmeralo 25 najlepších družstiev z literárno-výtvarnej súťaže „Les rozpráva...“. 

Súťaž sa skladala z dvoch častí. Z testu a z poznávania lesných drevín, rastlín, húb a živočíchov. Päť víťazných družstiev vybraných v Rimavskej Sobote strávi v septembri 2013 „Štyri dni s lesníkom“ v Maďarsku. Víťazi vedomostnej súťaže z Maďarska sa naopak zúčastnia pobytu „Štyri dni s lesníkom“ na Slovensku, v dňoch 20.-23.05.2013.

„Čas venovaný deťom v budovaní vzťahu k prírode nie je stratený. Je prínosom nielen pre deti samotné, ale aj pre celú spoločnosť. Zvlášť lesníci, ktorí sú s prírodou úzko spätí, si tento fakt uvedomujú a venujú sa práci s mládežou s plnou vážnosťou a nasadením.“, zhodnotila význam a poslanie projektu jeho koordinátorka Elena Kovácsová zo štátneho podniku Lesy SR, OZ Rimavská Sobota. 

Lesníci v rámci projektu „Lesníci deťom“ spolufinancovaného EÚ pripravili pre deti, ale i dospelých internetový náučný kvíz o lese pod názvom „Lesný hospodár“ dostupný na webovej stránke www.spoznajles.sk. Pre základné školy v príslušnom prihraničnom regióne vyrobili a rozdali celkom 60 zbierok určených pre prípravu na praktickú časť súťaže. Ich prostredníctvom sa deti naučia spoznávať lesnú zver podľa vzhľadu aj podľa stôp, lesné dreviny podľa semien, listov, dreva, kôry aj zimných výhonkov, základné druhy rastlín, húb aj zvierat vďaka originálnym akvarelom výnimočne nadaného lesníka Igora Gavulu. 

Cieľom spoločného projektu „Lesníci deťom“ (HUSK/1101/1.7.1/0097) je oboznámiť deti aj dospelých s lesom ako súborom rastlín, živočíchov, prostredia a vzájomnými vzťahmi medzi nimi, s prácou lesníkov, s hospodárením v lesoch vo všetkých jeho etapách, s ťažbou a spracovaním dreva s využitím ekologických technológií. Projekt „Lesníci deťom“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 138 343,08 EUR z čoho 114 592,07 EUR je financovaných zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené