PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Sociálno-prevádzková budova Zvernica Karná


Sociálno-prevádzková budova Zvernica Karná

Výzva na predkladanie ponúk

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

§ 136 ods. 9 písm. c

Oznámenie o otváraní obálok - kritériá

§ 136 ods. 9 písm. d

§ 136 ods. 9 písm. e

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené