PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver


Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver

OZ Rimavská Sobota realizoval obstarávanie – nákup tovaru verejnou súťažou formou podprahovej zákazky, s názvom „Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver“, na ktorú výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku VO č.53/2013 zo dňa 15.3.2013 pod č.4009-WYT.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 22.4.2013. víťazným uchádzačom sa stala firma:

GEMERNÁKUP, a.s., Košická cesta, 97 01 Rimavská Sobota, IČO: 31538297 s víťaznou ponukou vo výške 30.400,- € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené