PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Manipulačno expedičný sklad Spišská Nová Ves - rekonštrukcia administratívno sociálnej budovy


Manipulačno expedičný sklad Spišská Nová Ves - rekonštrukcia administratívno sociálnej budovy

Oznámenie o orváraní obálok časť ostatné .doc

Výzva na predkladanie ponúk .pdf

Súťažné podklady .pdf

Oznámenie o otváraní obálok časť „kritéria“ .pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené