PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné


Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné

OZ Rimavská Sobota realizoval obstarávanie – obstaranie stavebných prác verejnou súťažou formou podprahovej zákazky, s názvom „Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné“, na ktorú výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku VO č.69/2013 zo dňa 09.04.2013 pod č.5373-WYP.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 17.5.2013, zápisnicu GR podpísal 21.5.2013. Víťazným uchádzačom sa stala firma:

Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Tomašovská 46, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 34226982 s víťaznou ponukou vo výške 69.766,88 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené