PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš

Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš, LS Beňuš, na roky 2014-2017

Oznámenie o vyhlásení VO

 

 

 

WebJET Toolbar
DocID: 5191 Edituj stránku
Zmenil:
Michal Kováčik
Dátum:
12.06.2013 14:08

 

 

Informácia o otváraní ponúk – časť ponuky označenej ako „Ostatné“

Informácia o otváraní častí ponúk ,,Kritériá"

Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk