PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 – 2017


Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 – 2017

Oznámenie o vyhlásení VO

Zmluva o dodaní služieb Z/01/2014/08/01

Dodatok č.1 k RD R/1-1/2014-2017/08/01

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené