PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017


Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017

 

Oznámenie o vyhlásení VO

Informácia o nevylúčení - § 136, ods. 9, písm. c

Informácia o splnení povinnosti - § 136, ods. 9, písm. d

Informácia o vyhodnotení ponúk

Informácia o splnení povinnosti podľa § 136, ods. 9, písm. e

WebJET Toolbar
DocID: 5220 Edituj stránku
Zmenil:
Ing. Peter Lehocky
Dátum:
19.09.2013 9:13

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk