PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá


Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá

Oznámenie o vyhlásení VO

Súťažné podklady

Návrh uchádzačov na plnenie kritérií

Obchodné podmienky

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Správa o zákazke

Zápisnica z hodnotenia podmienok účasti

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica otvárania ponúk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené