PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Sadenice topoľa šľachteného


Sadenice topoľa šľachteného

 

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na dodávku sadeníc topola šľachteného.

 

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Oznámenie o otváraní ponúk - §41

Oznámenie o otváraní ponúk - § 136 ods.9 písmn. d.

Oznámenie o otváraní ponúk - § 136 ods.9 písmn. e.

Zápisnica z vyhodnotenia

Kúpna zmluva

Faktúra za dodávku sadeníc topola šľachteného

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené