OZ Prievidza Oprava existujúceho senníka Saková pre PR Dubiská
   
 

 

PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Oprava senníka Saková


Oprava senníka Saková

 

 

5.7.2013   Oprava existujúceho senníka Saková pre PR Dubiská

                 Zverejnenie zákazky v zmysle §9 zákona 25/2006 Z.z.

                 Dokument vo formáte .pdf -  Výzva senník Saková  krit cena.pdf

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené