PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica


Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica

 

 

Oznámenie o vyhlásení

Oznámenie o otváraní ponúk - Ostatné

Informácia o nevylúčení - § 136, ods. 9, písm. c

Oznámenie o otváraní ponúk - Kritériá

Informácia o nevylúčení - § 136, ods. 9, písm. d

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené