ÚVOD
ČO JE GIS...
O NÁS
PONUKA
CENNÍKY

KONTAKT

NÁŠ TIP

UKÁŽKY

NÁVRAT
 
  Lesy > Obchod a služby > GIS > Cenník služieb pracoviska GIS


Cenník služieb pracoviska GIS

 

HODINOVÉ SADZBY bez DPH 

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Dodacie podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Merná jednotka: hodina

Výkon

Cena v Sk

Programátorské práce

900

Prípravné a analytické práce nad mapami

400

  Poznámka:
a) Hodinovými sadzbami sa oceňujú objednané výkony, ktoré nie sú uvedené v cenníku.

DIGITALIZÁCIA MÁP NA TABLETE A Z RASTROVÉHO SÚBORU

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Dodacie podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Merná jednotka: bod, parcela, ML, súbor

Výkon

Cena v Sk

Digitalizácia polohopisu

5

Výpočet plôch

2

Príprava a manipulácia s mapovým listom

100

Prevod vektorových súborov do iných formátov

50


Zrážky:
Pri digitalizácii nad 100 podrobných bodov sa cena znižuje o 50%.

SPRACOVANIE RASTROVÝCH SÚBOROV

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Dodacie podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo potvrdenej objednávke.

Merná jednotka: ML, bod, CD, súbor

Výkon

Cena v Sk

Transformácia do súradníc

100

Digitalizácia

5

Nahrávanie údajov na CD

300

Prevod rastrových údajov do iných formátov

50

Prirážky:
Pri špeciálnych (časových, ...) požiadavkach objednávateľa na vyhotovenie zákazky sa k cenám účtuje prirážka 50%

Zrážky:
Pri digitalizácii nad 100 bodov sa z ceny zrážka 50%

ČIAROVÁ KRESBA NA PLOTRI

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo objednávke.

Dodacie podmienky:
čitateľná kresba na
- papieri 80 g/m 2
- pauzáku 90 g/m 2
- fólii 90 g/m 2

Merná jednotka: 1 ks, ML

Výkon

Cena v Sk

Vykreslenie na papier, pauzák a fóliu

 

formát A4

50

formát A3

90

formát A2

120

formát A1

150

formát A0 

170

Prirážky:
V prípade požiadavky na úpravu a vytvorenie kresliaceho súboru sa ceny položiek zvyšujú o 100 %

Poznámky:
V cenách položky nie je zahrnutá cena materiálu (papiera, pauzáku a fólie).

PLNOFAREBNÁ KRESBA NA PLOTRI

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo objednávke.

Dodacie podmienky:
čitateľná kresba na
- papieri 80 g/m 2
- pauzáku 90 g/m 2
- fólii 90 g/m 2

Merná jednotka: 1 ks, ML 

Výkon

Cena v Sk

Vykreslenie na papier, pauzák a fóliu

 

formát A4

80

formát A3

150

formát A2

280

formát A1

400

formát A0 

600

Poznámky:
V cenách položky nie je zahrnutá cena materiálu (papiera, pauzáku a fólie) a cena prípravných prác na tlačovom súbore.

LAMINOVANIE DO FÓLIE

Kvalitatívne podmienky:
Vymedzia sa v zmluve alebo objednávke.

Merná jednotka: 1 ks, ML 

Výkon

Cena v Sk

Laminovanie

 

formát A4

20

formát A3

35

formát A2

     70

formát A1

120

formát A0 

200

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené