PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky


Nadlimitné zákazky
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

18.09.2017 Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov
Súťažné podmienky nájdete v prílohe.
 
27.01.2014 Pletivo, drôty a klince pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálen riaditeľstvo
 
24.01.2014 Opravy a údržba osobných áut
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
 
16.01.2014 Prípravky na ochranu rastlín
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
 
13.01.2014 Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
 
19.12.2013 Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
 
19.12.2013 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
Projekt obnovy lesa na odštepnom závode Liptovský Hrádok na roky 2014 - 2015
 
16.12.2013 Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
 
10.12.2013 Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
 
05.12.2013 Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené