PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky


Podlimitné zákazky
08.01.2014 Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
 
08.01.2014 Protipožiarna LC Pätiná - Burda, rekonštrukcia
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
 
02.12.2013 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , Odštepný závod Rimavská Sobota
Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014
 
07.10.2013 OZ SEMENOLES - Topoľ šľachtený na rok 2014
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles
 
05.09.2013 Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT
Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT
 
28.08.2013 Dodávka a pokládka asfaltu na LC Chocholná - Kykula - OZLT
formular § 41 - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
formular § 136 písmeno c) - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
 
16.08.2013 Mulčovanie, frézovanie a chem.ošetrovanie na OZ Žarnovica
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica
 
02.08.2013 OZ SEMENOLES - stroj na oštrenie sadeníc voskom
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles
 
29.07.2013 OZ SEMENOLES - rašelina, substrát
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené