ÚVOD
ČO JE GIS...
O NÁS
PONUKA
CENNÍKY

KONTAKT

NÁŠ TIP

UKÁŽKY

NÁVRAT
 
  Lesy > Obchod a služby > GIS > Ukážky


Ukážky

Pre podrobnejšie zobrazenie kliknite na ukážku


Katastrálne územie podla druhu pozemku


Mapa KN vykolorovaná podla druhu pozemku


Mapa KN s informaciami o parcele


Prekryt ortofoto mapy s mapou KN


SR - rozčlenenie podľa pôsobnosti odštepných závodov a s detailom hraníc LHC jedného OZ


Vlastníctvo konkrétneho subjektu vložené do porastovej mapy


Porastová mapa podľa vekových tried


SR - rozčlenenie podľa katastrálnych území

 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené