PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > OZ SEMENOLES - rašelina, substrát


OZ SEMENOLES - rašelina, substrát

Oznámenie

Oznámenie § 136 ods.9 písmn. c

Oznámenie § 136 ods.9 písmn. d

Otváranie časti ponúk "Kritériá" §41 ods.1

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na dodávku rašeliny a substrátu.

Zápisnicia z vyhodnotenia ponúk

Oznámenie § 136 ods.9 písmn. e

Rámcová dohoda o dodávke rašeliny a substrátu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené