PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky – LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo


Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky – LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo

 

Otváranie častí ponúk „Kritériá“

Oznámenie o otváraní ponúk - Ostatné

Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Uzatvorenie rámcovej dohody

Správa o zákazke

 

Zmluva na rok 2014

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené