PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > OZ SEMENOLES - zber a dodávka semennej suroviny


OZ SEMENOLES - zber a dodávka semennej suroviny

 

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na pestovateľskú činnosť na zber a dodávku semennej suroviny.

 Otváranie časti ponúk "Ostatné" §41 ods.1

Otváranie časti ponúk "Kritériá" §41 ods.1

Faktúra za dodávku semennej suroviny 12/2013

Faktúra za dodávku semennej suroviny 01/2014

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené