PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie


Audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie pre LESY SR, š. p., Banská Bystrica v predpokladanej hodnote 9 650,- € bez DPH uchádzačovi Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava (prevádzka Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené