PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"


OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia zadal zákazku na nákup HOPE úpletu v hodnote 1260 € bez DPH firme JUKOS s.r.o. Bežovce ( IČO 31675042 ). 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené