ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

 Oznámenie o zákazke na zriadenie približovacích liniek na LS Mútne

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 167 568 ha
Lesnatosť: 40,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 87%, listnaté 13%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
26 294 ha
Ročná obnova lesa: 161 ha
Ročná ochrana lesa: 3 611 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 154 100 m3

Významné chránené celky:

 • Horná Orava
 • Malá Fatra
 • RÝCHLY KONTAKT
  Telefón:
  Email:
  VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY

  Fauna:

  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
  • Vlk dravý (Canis lupus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)
  NEPREHLIADNITE

  Pozývame Vás na návštevu trvalej lesníckej expozície
  "História lesníctva na Orave"

  venovanej histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
  v budove bývalého Riaditelstva Oravského
  komposesorátu v Oravskom Podzámku

   

  podrobnosti

  ____________________________________________ 

  Navštívte

  LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK ORAVSKÁ LESNÁ

  Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná svojim návštevníkom na 3,7 km trase ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom 9 tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo...

   ____________________________________________

  podrobnosti


   

   

   

   
   
           
  © 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené