PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – zahrnutie eróznych rýh a oprava lesnej zvážnice


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – zahrnutie eróznych rýh a oprava lesnej zvážnice

 

02.09.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu priepustov a OM, zahrnutie eróznych rýh a opravu lesnej zvážnice v dĺžke cca 3 000 m na LO Riečka v pôsobnosti LS Bardejov, v predpokladanej hodnote 2 865,00 € + DPH, uchádzačovi: Ing. Ján Paňko – STROJPAN, Záhradná 502/5, 089 01 Svidník, IČO: 34240110

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené