ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“


Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“

1/ Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“ – verejná súťaž vyhlásená oznámením č. 9046 – MSS vo vestníku č. 113/2013 zo dňa 12.6.2013 (LS Beluša)

 

2/ Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“ – verejná súťaž vyhlásená oznámením č. 9157 – MSS vo vestníku č. 114/2013 zo dňa 13.6.2013 (LS Lednické Rovne)

 

3/ Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“ – verejná súťaž vyhlásená oznámením č. 9151 – MSS vo vestníku č. 114/2013 zo dňa 13.6.2013 (LS Považská Bystrica)

 

4/ Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“ – verejná súťaž vyhlásená oznámením č. 9149 – MSS vo vestníku č. 114/2013 zo dňa 13.6.2013 (LS Púchov)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené