PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT


Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky

 

 formular § 41 - Otváranie časti ponúk "Ostatné"

 formular § 136 písmeno c) - Otváranie časti ponúk "Ostatné"

 formular § 41 - Otváranie časti ponúk "Kritériá"

 Súťažné podklady

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zmluva o dielo

Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené