PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9


Zákazky podľa §9 ods. 9

10.02.2016 Výzva na predkladanie ponúk: Zhotovenie PD k realizácii stavby BIODIVERZITA SK-CZ
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
 
04.04.2014 Zákazka na opravu podstienky AB – OZ Žarnovica
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica
 
04.04.2014 Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
 
02.04.2014 Oprava betónového schodiska
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
 
31.03.2014 Nákup vakcíny FSME-IMMUN
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
10.03.2014 Nákup 300 ks sadeníc muchovníka jelšolistého.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 
10.03.2014 Náter striech ( 680 m2 ) na ŠS Hladomer.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 
04.03.2014 Nákup expedičnej textílie MALINEX 5400 m2 šírky roliek 50 cm až 160 cm.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 
03.03.2014 Vakcína proti kliešťovej encefalitíde
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
 
26.02.2014 Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov na ŠS Jochy pre r.2014.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené