PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže


Verejné obchodné súťaže

Vážení návštevníci,

vítame Vás na stránkach verejných obchodných súťaží štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky. Stránky sú neustále aktualizované a tak Vám ponúkame nasledujúcu ponuku.

Strana: [1]  [2] 

12.04.2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava
Verejná súťaž: „Predaj zhodov jelenieho parožia zo Zvernice Betliar.“
 
13.06.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Vyhodnotenie VOS
 
11.05.2017 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Teplička - nové
 
11.05.2017 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Osada - nové
 
17.01.2017 OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá
OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá
 
11.10.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Trenčín
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín vyhlasujú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni
 
29.03.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Prešov
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov vyhlasujú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre
 
23.02.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
 
05.02.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
 
01.02.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky, RSLT Vranov nad Topľou vyhlasujú VOS na predaj osobných vozidiel.
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
Celospoločenský problém s menom LYKOŽRÚT
Videokanál LESOV SR
Pestovanie sadeníc na OZ Semenoles
Jarná výsadba stromčekov v Bratislave
Verejná obchodná súťaž
Predaj zhodov jelenieho parožia zo Zvernice Betliar
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2016

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené