PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže


Verejné obchodné súťaže

Vážení návštevníci,

vítame Vás na stránkach verejných obchodných súťaží štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky. Stránky sú neustále aktualizované a tak Vám ponúkame nasledujúcu ponuku.

Strana: [1]  [2] 

07.09.2018 OZ Smolenice - Obchodná verejná súťaž PDP
Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov LS Bratislava, Majdán
 
30.08.2018 LESY Slovenskej republiky štátny podnik, generálne riaditeľstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.
 
17.07.2018 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni
 
13.06.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Vyhodnotenie VOS
 
11.05.2017 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Teplička - nové
 
11.05.2017 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Osada - nové
 
17.01.2017 OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá
OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá
 
11.10.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Trenčín
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín vyhlasujú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni
 
29.03.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Prešov
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov vyhlasujú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre
 
23.02.2016 Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené