PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

18.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku
na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu ,,LC Dlhá úboč, rekonštrukcia“ v predpokladanej hodnote 4.500,- € bez DPH, uchádzačovi
PROKOS, s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava, IČO:35849657

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené