PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

18.9.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku
na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu ,,Registratúrne stredisko Topoľčianky“ v predpokladanej hodnote 3.800,- € bez DPH, uchádzačovi
Ing. Dušan Grék – ASI, ul. Jána Milca 740/19, 010 01 Žilina, IČO:42213592

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené