PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky, š.p. ,Banská Bystrica , OZ Kriváň


LESY Slovenskej republiky, š.p. ,Banská Bystrica , OZ Kriváň

 

Lesná cesta Selce – Píla, rekonštrukcia
19.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na projekčné práce na zhotovenie projektovej dokumentácie pre plánovanú akciu Lesná cesta Selce - Píla, rekonštrukcia v hodnote 3 600 € + DPH spoločnosti PROKOS, s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené