PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky, š.p. ,Banská Bystrica , OZ Kriváň


LESY Slovenskej republiky, š.p. ,Banská Bystrica , OZ Kriváň

 

Prenájom priestorov, poskytnutie stravovania a ubytovania počas 2- dňového seminára pre slovenských a maďarských lesníkov o starostlivosti o zver v chránených územiach
19.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku Prenájom priestorov, poskytnutie stravovania a ubytovania počas 2- dňového seminára pre slovenských a maďarských lesníkov o starostlivosti o zver v chránených územiach v hodnote 2 103, 20 € + DPH spoločnosti SKICENTRUM Košútka s r. o. , Slanec č. 847, 962 05 Hriňová

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené