PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

30.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku  na Opravu  koľají a výtlkov  na LS Hronec, LC Bukovina 1 č.p. 135001092 v hodnote 6 495,33 € bez  DPH uchádzačovi Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.  závod 11 Banská Bystrica,  Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 368 365 67

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené