PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky, štátny podnik . Odštepný závod Rimavská Sobota


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik . Odštepný závod Rimavská Sobota

 

1.10.2013 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní

odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku

– Ubytovacie zariadenie Klenovec-Tepličné –

na dodanie sedacej súpravy v hodnote 1392,00 € .

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené