PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca

4.10.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku  na opravu lesnej cesty Kalinov a odvodňovacieho stupňa pre LS Čadca v hodnote 2 595,10 € bez  DPH uchádzačovi Ing. Pavol Šuty - EKOSTAV, Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica, IČO: 22 605 789

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené