PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > OZ SEMENOLES - Topoľ šľachtený na rok 2014


OZ SEMENOLES - Topoľ šľachtený na rok 2014

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na dodávku sadeníc topoľa šľachteného na rok 2014.

Súťažné podklady

Návrh zmluvy

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. otváranie častí ponúk „Ostatné“

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. otváranie častí ponúk „Kritériá“ 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke

Cenový návrh uchádzača č.1

Cenový návrh uchádzača č.2

Kúpna zmluva

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené