PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Úpravu, spracovanie a formátovanie dát IS LH v správe Národného lesníckeho centra pre geografický informačný systém LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Úpravu, spracovanie a formátovanie dát IS LH v správe Národného lesníckeho centra pre geografický informačný systém LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na „Úpravu, spracovanie a formátovanie dát IS LH v správe Národného lesníckeho centra pre geografický informačný systém LESY Slovenskej republiky, štátny podnik“ v hodnote 19990,00 € + DPH, uchádzačovi: Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené