PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok


LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku

podľa vyhlášky č. 401/2007 § 19,20,21 , na čistenie komínov  ,dymovodov a vykurovacích telies v stanovených

lehotách , v prevádzkových budovách , ubytovacích zariadeniach   LS  a ES  obvodu OZ Lipt. Hrádok,

pred vykurovacou sezónou 2013-2014,  v predpokladanej hodnote 2000,- €,

uchádzačovi Kominárstvo Ružomberok s.r.o.,Na Kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené