PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – zemné práce – čistenie a prehlbovanie priekop, zvážnica Koščulné a LC Kurčín v pôsobnosti LS Sabinov


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – zemné práce – čistenie a prehlbovanie priekop, zvážnica Koščulné a LC Kurčín v pôsobnosti LS Sabinov

 

14.10.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zemné práce – čistenie a prehlbovanie priekop, zvážnica Koščulné a LC Kurčín v pôsobnosti LS Sabinov v predpokladanej hodnote 1 925,00 € + DPH, uchádzačovi: TRUCKSTAV, s.r.o., Orlov 46, 065 43, IČO: 36854077

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené