PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Projekt obnovy lesa na OZ Beňuš na roky 2014 - 2015


Projekt obnovy lesa na OZ Beňuš na roky 2014 - 2015

Predbežné oznámenie

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Súťažné podklady

§41 - ostatné

 

§ 41 - kritériá

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Správa o nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb realizovanej postupom verejnej súťaže

Zmluva o dodaní služieb

136c

136d

136e

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk