PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Projekt obnovy lesa na odštepnom závode Liptovský Hrádok na roky 2014 - 2015

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Otváranie časti ponúk - ostatné

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Otváranie časti ponúk - kritériá

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Zmluvy

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené