PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Čistenie koryta potoka Zádiel na LS Krh. Podhradie


Čistenie koryta potoka Zádiel na LS Krh. Podhradie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

ako verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na čistenie koryta potoka Zádiel v pôsobnosti LS Krásnohorské Podhradie v hodnote 1 911,20 € bez DPH uchádzačovi Ilašenko Rastislav – Hydroeko, Kyjevská 26, 048 01 Rožňava, IČO 10 752 196

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené