PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zriadenie približovacej linky kolesovým rýpadlom na LS Rajecké Teplice v poraste 2153


Zriadenie približovacej linky kolesovým rýpadlom na LS Rajecké Teplice v poraste 2153

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku zriadenie približovacej linky kolesovým rýpadlom na LS Rajecké Teplice v poraste 2153 v predpokladanej hodnote 2900,- € bez DPH uchádzačovi K-Trans, s.r.o., Hlavná 360, 014 01 Bytča

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené