PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Skriningové vyšetrenie zamestnancovpracujúcich sa zobrazovacou jednotkou


Skriningové vyšetrenie zamestnancovpracujúcich sa zobrazovacou jednotkou

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Skriningové vyšetrenie zamestnancovpracujúcich sa zobrazovacou jednotkou v predpokladanej hodnote 615,- € bez DPH uchádzačovi MUDr. Ivana Chovancová,očná ambulancia, Moyzesova1744, 020 01 Púchov

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené